(x) Company Setting

CIDNamelogolinkCstate
1บริษัท พราววี่ จำกัดprouwi company logohttps://www.jobthaijewelry.com/job-list/?company=บริษัท%20พราววี่%20จำกัดlive
2บริษัท เอนโนววี่ จำกัดhttps://www.jobthaijewelry.com/job-list/?company=บริษัท%20เอนโนววี่%20จำกัดlive
3บริษัท โกลบอล จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดhttps://www.jobthaijewelry.com/job-list/?company=บริษัท%20โกลบอล%20จิวเวลรี่%20แมนูแฟคเจอริ่ง%20(ประเทศไทย)%20จำกัดlive
4บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัดregal jewelry manufacturinghttps://www.jobthaijewelry.com/job-list/?company=บริษัท%20รีกัล%20จิวเวลลี่%20แมนูแฟคเจอร์%20จำกัดlive
5บริษัท เมนลี่ ซิลเวอร์ ดีไซน์ จำกัดhttps://www.jobthaijewelry.com/job-list/?company=บริษัท%20เมนลี่%20ซิลเวอร์%20ดีไซน์%20จำกัดlive
6บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดhttps://www.jobthaijewelry.com/job-list/?company=บริษัท%20มิกิ%20ไซมีช%20อินเตอร์เนชั่นแนล%20จำกัดlive
7บริษัท รอยอิ ซัล จำกัดroyisalhttps://www.jobthaijewelry.com/job-list/?company=บริษัท%20รอยอิ%20ซัล%20จำกัดlive
8บริษัท วินซิลเวอร์ จำกัดhttps://www.jobthaijewelry.com/job-list/?company=บริษัท%20วินซิลเวอร์%20จำกัดlive